ติดต่อทีมงาน

ติดต่อทีมงาน

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 086 3619827 ID Line: paranee 2018
e mail: paranee.vis@gmail.com
www.pwdthaiwork.com

อาจารย์ ธรรม จตุนาม
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02 8893515 e mail: tum.tat@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรอนันต์
มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช
โทร.02 504849